thư xin việc không nên viết gì

Những điều cần tránh khi viết thư xin việc

Đừng nghĩ rằng dùng nhiều kiểu chữ hoa hòe và nhiều màu sắc thì sẽ làm nổi bật thư xin việc của bạn và là