sự nghiệp bị làm hỏng bởi thói quen nào

Những thói quen xâu làm hỏng sự nghiệp của bạn

Hãy dành ra thời gian để trao đổi với sếp về kế hoạch đi nghỉ của bạn và những công việc cần làm xong trước