mẹo luôn nhận lời mời làm việc

Những mẹo để luôn nhận được lời mời làm việc

Một nghiên cứu của The Ladders vào năm 2012 chỉ ra rằng việc nhà tuyển dụng chấp nhận hồ sơ đó hay không phụ thuộc