lời nói dối trong cv

Những lời nói dối thường gặp trong CV

Vì vậy, hãy tìm ra cách tốt nhất để giải thích vấn đề một cách tích cực nhất có thể. 1. Kéo dài thời gian