làm sao để trở nên thành đạt

Những kỹ năng cần có để trở nên thành đạt

Học hỏi là một kỹ năng. Kỹ năng này không thể học tập trực tiếp, bởi vì đây là một kỹ thuật sẽ giúp bạn