làm đúng ý sếp khó tính thế nào

Mẹo giúp bạn hiểu và làm đúng ý của sếp khó tính

Nếu có quá nhiều vấn đề xảy ra cùng một lúc, họ sẽ tập trung vào vấn đề cốt yếu nhất để giải quyết trước