điều cần biết khi khởi nghiệp

Những bước cần biết trước khi khởi nghiệp

Bạn cũng cần quyết định loại hình doanh nghiệp: liên doanh, trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay hợp danh? 1. Xác định điều