Công nghệ da giày nhiều việc làm không

Khám phá về ngành Công nghệ da giày

Xác định định mức nguyên liệu, thời gian và giá thành sản phẩm. Là một trong những nơi gia công quần áo, thời trang, da