câu hỏi phỏng vấn

Những câu nói khiến bạn bị loại khi phỏng vấn

Tuy nhiên, việc bạn không có một ý tưởng rõ ràng nào về mức lương mà mình muốn có được, bạn sẽ bị nhà tuyển

Những điều không nên nói trong buổi phỏng vấn

Tìm kiếm những yếu tố đặc biệt về công ty tạo ra ấn tượng rằng bạn hiểu biết sâu sắc về công việc, thích thú

Những câu tuyệt đối không nên hỏi nhà tuyển dụng

Đừng để điều này gây phiền lòng nhà tuyển dụng và ảnh hưởng đến kết quả khách quan của cuộc phỏng vấn. Biết cách đặt